Image
Wij schuwen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet en geven hier vorm aan door het sponsoren van drukwerk voor de Stichting Zwerfjongeren Nederland. Wij hebben gekozen voor sponsoring van deze stichting omdat wij achter de de doelen staan die de stichting nastreeft en wij mensen bewust willen maken van het feit dat er veel zwerfjongeren in Nederland zijn.

Stichting Zwerfjongeren Nederland trekt zich het lot aan van de vergeten groep jongeren in Nederland die niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats. Dit gebeurt onder meer door bekendheid te geven aan de problematiek en door het in stand houden en uitbreiden van opvangplaatsen voor deze jongeren.

Het uiteindelijke doel is dan dat de jongeren weer als volwaardig lid van de maatschappij een toekomstperspectief hebben zonder criminaliteit en verslaving. Om dit mogelijk te maken stellen wij onze kennis en persen ter beschikking om ervoor te zorgen dat dit doel bereikt wordt.

Lees meer op www.zwerfjongeren.nl