Image
Image

FSC

Drukkerij den Ouden is sinds 2008 FSC gecertificeerd. Dit houdt in dat u bij ons FSC gecertificeerd papier en drukwerk kunt bestellen en eventueel op uw drukwerk het FSC logo kunt laten drukken zodat uw klanten ook weten dat u als organisatie bewust omgaat met het milieu.
Waarom FSC-gecertificeerd papier?
Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Geen overbodige luxe: voor een gemiddelde papiersoort komt de pulp vaak uit drie of vier verschillende bronnen. Dat kan uit Zweden zijn of uit Finland. Maar volgens schattingen komt bijvoorbeeld 25% van het hout en houtproducten dat door Finland op de markt wordt gebracht uit Rusland, waarvan de herkomst niet altijd bekend is. Een deel van de pulp kan ook uit Brazilië komen of uit Indonesië. Als inkoper van papier wilt u zeker weten dat die pulp niet afkomstig is uit een bos met hoge natuurwaarden (‘oerbos') of van een plantage waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken. Het FSC-keurmerk geeft u en uw klant zekerheid over de herkomst van de grondstoffen. [bron: FSC ]
FSC in cijfers Wereldwijd
 • Wereldwijd is ruim 135 miljoen hectare bos in 81 landen FSC-gecertificeerd
 • Meer dan meer dan 19.000 bedrijven wereldwijd hebben het zogeheten chain-of-custody-certificaat. Deze certificaten kunt u controleren op http://www.fsc.nl. Daardoor weten de eindgebruikers zeker dat de FSC-gecertificeerde producten uit een FSC-gecertificeerd bos komen. Onder deze bedrijven zijn 2211 Nederlandse bedrijven
 • Wereldwijd vertegenwoordigt de markt in FSC-producten 20 miljard US dollar (2007)
 • Op de pagina met presentaties en grafieken op de internationale site van FSC (www.fsc.org) treft u verschillende pdf-documenten met onder andere:
 • Grafische weergave gecertificeerde bosgebieden wereldwijd
 • Overzicht van de aantallen certificaten/gecertificeerde hectare bos per werelddeel/land
 • Overzicht van de aantallen COC certificaten (dwz gecertificeerde bedrijven in de handelsketen) per werelddeel/land
 • Ontwikkeling van de gecertificeerde bosgebieden ((sub-)tropische, gematigde en noordelijke bosgebieden)
FSC in cijfers Nederland
 • Het marktaandeel van FSC-gecertificeerd hout in Nederland is gegroeid van 3% in 1999 tot 17% in 2007. De prognose is dat deze groei de komende jaren doorzet. Het doel voor 2008 is 25%
 • De spontane naamsbekendheid van FSC onder de Nederlandse bevolking is 21%. De geholpen bekendheid 69%. Daarmee is FSC het meest bekende houtkeurmerk van Nederland
 • In Nederland zetten 302 bedrijven en organisaties zich als partner van FSC Nederland actief in voor het stimuleren van het gebruik van FSC-hout en papier
 • Sinds 2004 ondertekenden 156 grote bedrijven een convenant met FSC Nederland, waarin zij vastleggen uitsluitend FSC-hout en/of -papier te gebruiken in hun projecten en kantorenorganisaties
 • Van de Nederlandse bossen is op dit moment 150.000 hectare FSC-gecertificeerd. Dat is 42% van het totaal van 360.000 hectare bos in Nederland

BIOINKT

Al sinds jaar en dag maken wij gebruik van zgn. plantaardige bioinkten. Basis van deze inktsoort zijn niet minerale oliën, maar oliën op plantaardige basis. De olie gebruikt in de bioinkt wordt gewonnen uit koolzaad. De verbouw en verwerking van dit gewas verbruikt uiteraard energie. Maar, in tegenstelling tot minerale oliën gewonnen uit aardolie, kan dit steeds opnieuw aangeplant worden.

Tegelijkertijd draagt de verbouw, onderhoud en verwerking van koolzaad weer bij aan de werkgelegenheid in een deel van de wereld waar veel werkeloosheid heerst.